Tuesday, October 31, 2023

शाशकीय तंत्रीक तन आर्वी ,वर्धा मध्ये विविध पदाची भरती २०२३

 शाशकीय तंत्रीक तन आर्वी ,वर्धा मध्ये विविध पदाची भरती २०२३  पदाचे नाव अतिथी  व्याख्यात 

नोकरी टिकण आर्वी  वर्धा .
आवेदन का तारीख  
निवड प्रक्रिया मुलाखत 
मुलाखतीची तारीख २५ जुले २०२३ 
मुलाखतीचा पत्ता शासकीय 

No comments:

Post a Comment

शाशकीय तंत्रीक तन आर्वी ,वर्धा मध्ये विविध पदाची भरती २०२३

 शाशकीय तंत्रीक तन आर्वी ,वर्धा मध्ये विविध पदाची भरती २०२३   पदाचे नाव अतिथी  व्याख्यात  नोकरी टिकण आर्वी  वर्धा . आवेदन का तारीख   निवड प्...